تنها زمانی که پیاده روی کرده ام اندیشیده ام وجود داشته ام زندگی کرده ام - NatureMount.ir پیاده روی در طبیعت بهاری طالقان گروه کوهنوردی کوله پشتی

تنها زمانی که پیاده روی کرده ام اندیشیده ام وجود داشته ام زندگی کرده ام

نشریه معتبر “فلسفه” آخرین ویژه‌نامه خود “راهپیمایی” را به ارتباط میان راه رفتن و توانمندی در اندیشیدن اختصاص داده و از دید روانشناسی و فلسفه به این موضوع پرداخته است. در این نوشته نگاه گذرایی به این ویژه‌نامه افکنده‌ایم. در ادامه بخشی از کتاب ژان ژاک روسو در باره پیاده روی را آورده ایم.

اندرز فیلسوفان: با پیاده ‌روی مغز خود را توانمند کنید

تأثیر پیاده‌روی در توانمندسازی مغز

از پیاده‌روی که حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم/ژان ژاک روسو