سنگنوردی بر روی صخره ها

اشتباهات سنگنوردان مبتدی در استفاده از پاها/آموزش کوهنوردی از پایه تا حرفه ای

اشتباهات سنگنوردان مبتدی در استفاده از پاها اشتباهات سنگنوردان مبتدی در استفاده از پاها اشتباه رایجی است چه بسیار سنگنوردانی که خود را از دیواره ها بالا می کشند یا نیرو و فشار بسیار را بر دست ها و بازوان خود وارد می کنند. سرنخها و تکنیکهای صعود از پاهای خود استفاده کنید چارلز آرتور:…

آموزش فنون صخره نوردی

فنون و تکنیک های سنگنوردی/آموزش کوهنوردی از پایه تا حرفه ای

naturemount: سنگ نوردان بزرگ با زور از دیواره بالا نمی روند بلکه با استفاده از یک رشته فنون و تکنیک های سنگنوردی که برای کمک به حل مسائلی خاص طراحی شده صعود می کنند.

اگر میخواهید سنگنورد بهتری باشید فنون و تکنیک های سنگنوردی خود را ارتقاء دهید.

بهترین راه این است که هر چه بیشتر اطلاعات داشته باشید و در هر فرصتی سنگ نوردی کنید.

بهبود تکنیک شامل آموختن اصول حرکت و تعادل است. سپس میتوانید روی سوهان کاری و ظرافت در هر حرکت تمرکز کنید.