تور جزیره شهیون و کول خرسان دزفول گردی

تور کمپینگ جزیره شهیون پیمایش کول خرسان و دزفول گردی -تعطیلات آذر 1402

تور کمپینگ جزیره شهیون پیمایش کول خرسان و جاذبه های دزفول   دزفول جاذبه های بسیاری دارد تاریخ و طبیعت خاصی دارد که حتما باید برای آن وقت گذاشت. ما در تور جزیره شهیون به بخشی از این جاذبه ها خواهیم پرداخت. از آبشار شوی زیبا و با شکوه دیدن خواهیم کرد کول خرسان که…